belkowego MFT (przyłącze)

Podciśnieniowe stoły belkowe Busellato typu MFT wyposażone w przyłącze ze złączką wtykową