płyta rastrowa

Płyta rastrowa – stół roboczy stosowany w obrabiarkach, frezarkach, centrach obróbki numerycznej CNC oraz warsztatach.

Jako raster należy rozumieć siatkę równomiernie rozstawionych na powierzchni stołu wpustów, otworów, gwintów lub mocowań.
Słowo raster pochodzi z języka niemieckiego i oznacza kratę lub siatkę.

Płyta rastrowa może więc być stalowa płyta montażowa z regularnie naniesionymi otworami gwintowanymi lub t-rowkiem, jak również stół podciśnieniowy (próżniowy).

Najczęściej jednak jako płyty rastrowe określa się stoły podciśnieniowe (próżniowe).
Stosowane są dwa rodzaje podciśnieniowych stołów rastrowych.

Pierwszy to siatka regularnie naniesionych wpustów z powtarzalnie rozmieszczonymi otworami dolotowymi podciśnienia.
Stoły takie nazywamy wpustowymi rastrowymi stołami podciśnieniowymi (próżniowymi).

Drugi to siatka regularnie naniesionych otworów (oczek) dolotowych podciśnienia wyposażonych w oporniki przepływu powietrza.
Stoły takie nazywamy oczkowymi rastrowymi stołami podciśnieniowymi (próżniowymi).