rastrowy stół próżniowy

Rastrowy stół próżniowy – system mocowania podciśnieniowego na maszynach CNC.
Rastrowe stoły próżniowe dzielimy na dwie grupy:

Pierwsza z nich to wpustowe rastrowe stoły próżniowe (podciśnieniowe).
Przeznaczone do mocowania elementów o regularnych,  prostokątnych kształtach.
Wpusty wykonane względem siebie pod kątem 90 stopni rozmieszczone w powtarzalnych odstępach. Na przecięciu wpustów równomiernie rozmieszczone doloty podciśnienia.
Pod mocowanym podciśnieniowo elementem we wpustach stołu układany jest odpowiedni profil (sznur) uszczelniający.
Połączenie pomiędzy mocowanym elementem jest szczelne.

Drugą z nich stanowią oczkowe rastrowe stoły próżniowe (podciśnieniowe).
Przeznaczone do mocowania elementów o nieregularnych, krzywoliniowych kształtach.
Na całej powierzchni stołu rozmieszczone otwory (oczka), które posiadają zintegrowane oporniki przepływu powietrza.
Umożliwia to redukcję strat wydatku podciśnienie przy nie zakrytym otworze (oczku)
Pomiędzy obrabiany element, a oczkowy rastrowy stół próżniowy (podciśnieniowy)  układa się matę oczkową.
Połączenie pomiędzy mocowanym elementem nie jest szczelne.